1 and $x<=100 and $y>1 and $y<=100) { print ""; for ($row=1; $row<=$y; $row++) { print "\n\t"; for ($col=1; $col<=$x; $col++) { $class=($row%5==0 || $row==1 ?"g":"w"); $class.=($col%5==0 || $col==1 ?"g":"w"); if ($row==1 or $col==1) { print ""; } else { print ""; } } print "\n\n"; } print "
".($row*$col)."".($row*$col)."
"; } else { print "

Generer multiplikations-tabel

"; print '
Indtast størrelse (rækker, kolonner):

preformaterede i PDF format:

'; } ?>